Aktuelt 

News

Berøring: Mer inn i det ukjente, nå ved hjelp av berøring. Målet var å la elevene benytte kun én av de sensoriske sansene. Opplegget gikk ut på at elevene fikk kjenne på hvordan det er er å orientere seg når vi tar bort syn, hørsel og smak, og så beskrive hva de kjenner med ord til andre. Sammen skulle...

Aktuelt fra hele prosjektet

News from the project