Om prosjektet


Xenophobia er et kunstfaglig skoleprosjekt om xenofobi. Ordet som er gresk, betyr oversatt til norsk "fobi for det som er fremmed".

Formålet med prosjektet er gjennom tverrfaglige kunstuttrykk og samarbeid med en grunnskole  i Athen i Hellas, å bidra til økt bevissthet og reduksjon av frykt for det som er fremmed og annerledes. Kulturskolen i Ås har initiert og gjennomført flere slike prosjekter (se under). Sjøskogen-prosjektet er et samarbeid med Sjøskogen skole i Ås, Vitenparken i Ås og skole nr 11 i Galatsi kommune i Athen. 

Xenophobia-prosjektet er et samarbeidsprosjekt i skjæringspunktet mellom kunstfag, realfag, språkfag, samfunnsfag og formidling.

Dette prosjektet avsluttes med forestillinger på Sjøskogen skole torsdag 18. februar 2019. Les mer om xenofobi 

Under kan du se hvem som står bak dette skoleprosjektet

Historien bak Xenophobia-prosjektene

Skoleprosjektet "Xenophobia" bygger videre på Ås internasjonale kultursenter sitt langsiktige arbeid med å være en åpen, flerkulturell aktivitetsarena i Ås, med flere gamle og nye samarbeidsprosjekter.

Ås internasjonale kultursenter
Ås internasjonale kultursenter er en ressurs ved Kulturskolen i Ås. Senteret bruker kunst- og kulturaktiviteter som virkemidler for å vise mangfoldet i lokalsamfunnet, og for å skape likeverdige møter mellom mennesker med forskjellig bakgrunn, erfaring og kultur. Aktivitetene er tilrettelagt slik at deltagerne skal føle økt tilhørighet i det norske samfunnet, øke deres selvfølelse og for å finne sosiale møteplasser. Ås internasjonale kultursenter har siden 2009 samarbeidet med Ås kommunale flyktningemottak Bjørnebekk omkring integrering og flerkulturelle aktiviteter.  
Les mer om Ås internasjonale kultursenter

Ås internasjonal språkkafé
I 2016 etablerte ås internasjonale kultursenter ved kulturskolen i Ås i samarbeid med Ås bibliotek og Frivillige internasjonale språkkafé. Formålet er at alle flerkulturelle som etablerer seg i kommunen kan møte norsktalende lokale og andre, til språklig, sosialt samvær - for å lære seg bedre norsk. Ås internasjonale språkkafé holder åpent hver onsdag kl 12.30 til 14.00 i lokalene til Biblioteket i Ås, i Ås sentrum. Her serveres det gratis kaffe og te. Vi oppfordrer til å ta med lunsjpakken sin og besøke kaféen. Les mer   

HAV-prosjektet
Et av prosjektene skoleprosjektene bygger videre på er HAV Norge, et samarbeid som ble initiert i 2015 av en privat initiativgruppe, drevet i samarbeid mellom Kulturskolen i Ås og Kulturhuset. I dag er HAV en integrert del av Ås internasjonale kultursenter sin prosjektportefølje, som også eier prosjektet. Våren 2017 ble Galatsi kommune i Athen invitert med som potensiell prosjektpartner, og som har blitt til HAV Europa. HAV Europa har nå blitt et bilateralt kunst- og kultursamarbeid mellom Norge og Hellas, der ´ intensjonen er å utvide dette ytterligere med nordiske og europeiske dimensjoner.  
Les mer om HAV-prosjektene 

Kreativt Partnerskap
Det tredje prosjektet Xenophobia-prosjektet bygger videre på, er Kreativt Partnerskap. Kulturskolen i Ås var først ute med Kreativt Partnerskap i Norge, i 2011. Dette kom i stand i tett samarbeid med den engelske organisasjonen Creativity, Culture and Education (CCE). Alle skolene i Ås fikk minst ett år med Kreativt Partnerskap-prosjekt i tillegg til noen andre skoler i Follo. Siden har modellen og den samme tilnærmingsmåten blitt prøvd ut i et barnehageprosjekt og i vårt arbeid med å utvikle og legge til rette for kurs og aktiviteter på Bjørnebekk asylmottak i Ås.

Kreativt Partnerskap er en modell som kommer fra den engelske organisasjonen CCE, under ledelse av Paul Collard og etablert av den engelske regjeringen. De har siden 2002 samarbeidet med mer enn 5000 skoler og nesten en million elever i England. 
Les mer om prosjektet

Utvidet internasjonal samarbeid - Xenofobia-prosjektene
I 2017 satte Kulturskolen i gang et langsiktig og tverrfaglig internasjonalt samarbeid for å bidra til økt bevissthet og reduksjon av frykt for det som er fremmed og annerledes. Disse kalles nå Xenofobia-prosjektene. 

Xenofobia-prosjektene er en portfolio av prosjekter initiert og ledet av Kulturskolen i Ås. Det første var HAV-arrangementene. I 2017 gjennomførte Kulturskolen i Ås sitt første skoleprosjekt (se under), som er ment å være et internasjonalt verksted som rettet seg mot mennesker i alle aldre og med ulik kulturbakgrunn. Samme år gjennomførte Kulturskolen Internasjonalt verksted for pensjonister. Disse prosjektene rettet seg mot eldre med ulik kulturbakgrunn. I samspill med profesjonell kunstnere benyttet man kunst som del av språkopplæring og forbedret integrering i lokalsamfunnet. Prosjektet ble drevet i et nært samarbeid med frivillige, fastboende pensjonister i Ås kommune. Les mer om Internasjonalt verksted for pensjonister.  

KulturHackathon
I 2018 utvidet Kulturskolen av Xenofobia-prosjektene. Her ønsket man å invitere inn unge mellom 16 til 30 år til å utforske det ukjente gjennom Norges første kulturhackathon. Formålet er å utforske det ukjente ved å kombinere kunstfag i møtet med kunstig intelligens (AI). Kulturhack er et samarbeid med Akershus fylkeskommune der målet et å tiltrekke seg ungdom med flerkulturell bakgrunn, som normalt ikke oppsøker tradisjonelle kulturinstitusjoner. KulturHackathon gjennomføres i et nært samarbeid med Eik Idéverksted (NMBU) og studenter ved NMBU. Prosjektet har to ganger mottatt støtte fra Akershus fylkeskommune. Les mer om KulturHackathon

Skoleprosjektene
Det første Xenofobia-skoleprosjektet ble gjennomført i 2018, den gang i samarbeid Åsgård skole i Ås, Vitenparken i Ås og Skole nr 5 i Galatsi kommune i Athen. Les mer om Åsgård-prosjektet. I 2019 startet Kulturskolen opp Sjøskogen-prosjektet, som en videreføring av det gresk-norske skolesamarbeidet som var del av Åsgård-prosjektet. Sjøskogen-prosjektet består av et samarbeid mellom Kulturskolen i Ås, Sjøskogen skole, Vitenparken i Ås og skole nr 11 i Galatsi. Samarbeidet har mottatt støtte fra det greske private fondet Bodossaki Foundation. Prosjektet er også del av Den kulturelle skolesekken.


Sjøskogen-prosjektet er støttet av / Supportet by  

Vi som står bak prosjektet

14 elever og pedagoger fra Norge og Hellas er involvert i gjennomføringen av Xenophobia-prosjektet.

Elevene som deltar i prosjektet
Alle elevene på 7. trinn ved Sjøskogen skole og elever ved Skole Nr 16 i Galatsi (Athen)

Ansvarlig for prosjektet
Rektor Alexander Krohg Plur; Kulturskolen i Ås
Byråd for utdanning og kultur Mr. Manos Elefteriou; Galatsi kommune i Athen
Rektor Cathrine von Porat; Sjøskogen skole
Leder Ellen Sibe Kråkenes; Ås internasjonale kultursenter (ansvarlig for Xenophobia-prosjektene)

Pedagoger fra Kulturskolen
Dans: Rebecca Holm
Musikk: Svein Erik Ånestad
Produksjon og ansvarlig for forestillingene: Siri Angell Flengsrud Sivagnanam
Fotografi, video og web: Knut Werner Lindeberg Alsén

Pedagoger fra Sjøskogen skole
Musikkgruppa: Anders Kokkvold 
Dansegruppa: Anne Horten 

Pedagoger Vitenparken
Pedagogisk leder: Aiyana Hudgins

Pedagoger fra Skole nr 16 i Galatsi (Athen)
Rektor og koordinator Evi Toli; Galatsi kommune
Lærer Spyros Sayannis; Skole nr 16 Galatsi kommune

Galatsi kommune (Athen)
Administrasjon: Manos Elefteriou (Byråd for utdanning og kultur)
Formidling: Gina Pandroula (kommunikasjonssjef)

Bindeledd mellom Vitenparken, Kulturskolen i Ås og Sjøskogen skole:

Siri Angell Flengsrud Sivagnanam og Knut Werner Lindeberg Alsén (på vegne av Kulturskolen Ås)

Formidling
Journalist og fotograf Knut Werner Lindeberg Alsén, sammen med alle pedagogene knyttet til prosjektet. Fotograf i Hellas er Gina Pandroula.

Kontaktperson:
Ellen Sibe Kråkenes Mail: Ellen.Sibe.Krakenes@as.kommune.no